X
تبلیغات
رایتل

میزان شهریه دانشگاههای مختلف در سال 90

یکشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1390 ساعت 08:13 ق.ظ

در ادامه میتوانید میزان شهریه متوسط دانشگاهها ی مختلف را در سال 90 مشاهده و باهم مقایسه نمایید


جدول دوره های دارای شهریه در کنکور 90

نام دوره میانگین شهریه ثابت هر نیمسال میانگین شهریه متغیر هر واحد درسی
دوره شبانه در رشته های علوم انسانی

از 450 هزار ریال
تا یک میلیون ریال

از 60 هزار ریال
تا 200 هزار ریال

دوره شبانه در رشته های فنی و مهندسی

از 650 هزار ریال
تا یک میلیون و 200 هزار ریال

از 65 هزار ریال
تا 180 هزار ریال

دوره شبانه در رشته های علوم تجربی

از 700 هزار ریال
تا 3 میلیون و 500 هزار ریال

از 65 هزار ریال
تا 200 هزار ریال

دوره نیمه حضوری در علوم انسانی

از 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال

از 49 هزار و 500 ریال
تا 71 هزار و 500 ریال

دوره نیمه حضوری در علوم پایه

از 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال

از 49 هزار و 500 ریال
تا 77 هزار ریال

دوره نیمه حضوری در فنی مهندسی، کشاورزی، هنر و معماری

از 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال

از 49 هزار و 500 ریال
تا 82 هزار و 500 ریال

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بند الف

از یک میلیون و 875 هزار ریال
تا دو میلیون و 370 هزار ریال

از 88هزار ریال
تا 181هزار و 500 ریال

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بند ب

از یک میلیون و 820 هزار ریال
تا دو میلیون و 260 هزار ریال

از 84 هزار و 700 ریال
تا 132 هزار و 500 ریال

دوره مجازی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علوم انسانی یک میلیون و 500 هزار ریال

از 88 هزار ریال
تا 132 هزار ریال

دوره مجازی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی فنی و مهندسی یک میلیون و 900 هزار ریال

از 88هزار ریال
تا 165 هزار ریال

دوره مجازی یک دانشگاه دولتی دو میلیون و 505 هزار ریال

از 209 هزار ریال
تا 417 هزار و 500 ریال

دانشگاه پیام نور 632 هزار و 500 ریال

از 71 هزار و 500 ریال
تا 75 هزار و 900 ریال

شهریه های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع مختلف

دوره های دانشگاه آزاد میانگین شهریه ثابت هر نیمسال میانگین شهریه متغیر هر واحد درسی
مقطع کاردانی

از یک میلیون و 527 هزار و 800 ریال
تا دو میلیون و 871 هزار و 500 ریال

از 154 هزار و 100 ریال
تا 775 هزار و 100 ریال

مقطع کارشناسی کلیه رشته

از دو میلیون و 17 هزار و 800 ریال
تا پنج میلیون و 668 هزار و 700 ریال

از 175 هزار و 500 ریال
تا 933 هزار و 900 ریال

مقطع دکتری حرفه ای

از 13میلیون و 61 هزار و 800 ریال
تا 17 میلیون و 558 هزار و 400 ریال

از یک ملیون 453 هزار و 300 ریال
تا سه میلیون و 194 هزار و 300 ریال

مقطع کارشناسی ارشد علوم انسانی 9 میلیون 343 هزار و 200 ریال

از 658 هزار و 600 ریال
تا 890 هزار و 400 ریال

مقطع کارشناسی ارشد غیر علوم انسانی 10 میلیون و 219 هزار ریال

از 658 هزار و 600 ریال
تا 890 هزار و 400 ریال

شهریه های دوره مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در کنکور 90 بر اساس دفترچه انتخاب رشته

نام دوره میانگین شهریه ثابت هر نیمسال میانگین شهریه متغیر هر واحد درسی
دوره شبانه در رشته های علوم انسانی

از دو میلیون و 250 هزار ریال
تا سه میلیون و 500 هزار  ریال

از 450 هزار ریال
تا 875 هزار ریال

دوره شبانه در فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر و کشاورزی

از سه میلیون ریال
تا چهار میلیون و 750 هزار ریال

از یک میلیون ریال
تا یک میلیون و 250 هزار ریال

دوره نیمه حضوری در علوم انسانی

از 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال

از 49 هزار و 500 ریال
تا 71 هزار و 500 ریال

دوره نیمه حضوری در علوم پایه

از 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال

از 49 هزار و 500 ریال
تا 77 هزار ریال

دوره نیمه حضوری در فنی مهندسی، کشاورزی، هنر و معماری

از 440 هزار ریال
تا 550 هزار ریال

از 49 هزار و 500 ریال
تا 82 هزار و 500 ریال

موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

از سه میلیون ریال
تا چهار میلیون ریال

از 500هزار ریال
تا 800هزار ریال

دوره مجازی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی علوم انسانی دو میلیون و 750 هزار ریال

از 500 هزار ریال
تا 625 هزار ریال

دوره مجازی موسسه غیرانتفاعی فنی و مهندسی و علوم پایه سه میلیون و 250 هزار ریال

از 550 هزار ریال
تا 750 هزار ریال

دوره بین الملل یک دانشگاه دولتی

از 12 میلیون ریال
تا 13 میلیون و 500 هزار ریال

از یک میلیون ریال
تا یک میلیون و 350 هزار ریال

دانشگاه پیام نور 3 میلیون و 311 هزار ریال

از 331 هزار و 100 ریال
تا 993 هزار و 300 ریال

خبرگزاری مهر

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo